ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการเว็บไซต์ - ChiangmaiScanner.Com

 1. ขอบเขตในการให้บริการ

  Chiang Mai Scanner (เชียงใหม่สแกนเนอร์) เป็นเว็บไซต์ที่ประกอบไปด้วยข้อมูลโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ตลอดจนมีภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว และไฟล์วีดีโอ ดังนั้นท่านผู้เข้าชมเว็บไซต์ Chiang Mai Scanner (เชียงใหม่สแกนเนอร์) ต้องให้การยอมรับในเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ว่า เนื้อหา หรือข้อความ และรูปภาพต่างๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ทั้งหมดนั้น คือ ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของ Chiang Mai Scanner (เชียงใหม่สแกนเนอร์) เท่านั้น บุคคลอื่นมิสามารถทำการลอกเลียนแบบ, ทำซ้ำ หรือแก้ไขได้ หากมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Chiang Mai Scanner (เชียงใหม่สแกนเนอร์) โดยตรง

 2. การเข้าใช้เว็บไซต์

  Chiang Mai Scanner (เชียงใหม่สแกนเนอร์) มีสิทธิในการอนุญาตให้ท่านผู้เข้าชมเว็บไซต์ มีขอบเขตการจำกัดการเข้าชมเว็บไซต์แบบส่วนบุคคล ตลอดจนขอสงวนสิทธิและการอนุญาตใดๆ ก็ตามที่มิได้กล่าวถึงในข้อกำหนดนี้ เนื้อหา และข้อมูลในเว็บไซต์ ซอฟท์แวร์และโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ในการจัดทำเนื้อหาและข้อมูลดังกล่าว ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ Chiang Mai Scanner (เชียงใหม่สแกนเนอร์) แต่เพียงผู้เดียว และท่านผู้เข้าชมเว็บไซต์ต้องใช้งานเว็บไซต์เพื่อความสุจริตและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น โดยที่ท่านผู้เข้าชมเว็บไซต์มีความยินดีและยินยอมที่จะไม่กระทำหรือดำเนินการดังต่อไปนี้

  2.1 ใช้เว็บไซต์ หรือนำเนื้อหาในเว็บไซต์ ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และผิดกฎหมาย

  2.2 ทำการเผยแพร่ในสิ่งที่ท่านผู้เข้าชมเว็บไซต์ ไม่มีสิทธิที่จะกระทำภายใต้กฎหมาย หรือความสัมพันธ์ตามสัญญา หรือในการเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์

  2.3 ทำการเผยแพร่หรือเชื่อมโยงไปยังการเผยแพร่ใดๆ ที่มีเนื้อหาข้อมูลเป็นไปในแนวทางที่เป็นอันตราย ไม่เหมาะสม และดูหมิ่น

  2.4 พยายามที่จะเข้าเว็บไซต์ รวมไปถึงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องหรือบัญชี ระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครือข่ายที่เชื่อต่อเว็บไซต์ของบุคคลอื่น โดยการเจาะระบบฐานข้อมูล ทำลายรหัสลับส่วนบุคคล หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดโดยมิได้รับอนุญาต

  2.5 กระทำการ คัดตัด, คัดลอก หรือทำสำเนา หรือสิ่งอื่นใดที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ ไปยังเว็บไซต์อื่น โดยมิได้รับความเห็นชอบและได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เป็นเจ้าของเว็บไซต์

  2.6 การนำหรือการพยายามนำเนื้อหาและข้อมูลอื่นใด ด้วยวิธีการใดๆ ที่ไม่มีเจตนาให้มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ รวมไปถึงการรวบรวม หรือจัดเก็บข้อมูลด้วยประการอื่น เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น เช่น ที่อยู่อีเมล์ เป็นต้น

  2.7 แสร้งทำเป็นบุคคลอื่น รวมถึงการใช้หัวเรื่องที่ปลอมแปลงขึ้นมา เพื่อปิดบังหรือปกปิดต้นกำเนิดของสิ่งที่ท่านนำมาเผยแพร่

  2.8 กระทำการใดๆ ก็ตามที่ส่งผลเสีย หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ 

 3. ข้อมูลในเว็บไซต์

  Chiang Mai Scanner (เชียงใหม่สแกนเนอร์) มีจุดมุ่งหมายและความมุ่งมั่นที่จะเก็บรวมรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ให้มีความเที่ยงตรง และถูกต้องอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตามChiang Mai Scanner (เชียงใหม่สแกนเนอร์) ไม่รับประกัน หรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Chiang Mai Scanner (เชียงใหม่สแกนเนอร์) จะไม่ยอมรับ หรือรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใดๆ หรือการละเลยเนื้อหาในเว็บไซต์นี้

 4. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข

  Chiang Mai Scanner (เชียงใหม่สแกนเนอร์) ถูกดำเนินการจัดให้มีการพัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ที่มีความต้องการเสาะแสวงหาข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ได้รับข้อมูลที่ดีและถูกต้องที่สุด เพราะฉะนั้นข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา ทางบริษัทจึงขอให้ท่านผู้เข้าชมเว็บไซต์ ดำเนินการตรวจสอบทุกครั้ง ว่าเว็บไซต์มีความเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ เพื่อเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงในเบื้องต้น

 5. เกี่ยวกับ Chiang Mai Scanner (เชียงใหม่สแกนเนอร์)

  Chiang Mai Scanner (เชียงใหม่สแกนเนอร์) จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของไทย มีสำนักงานจดทะเบียนอยู่ที่ 89 ซ.1 ถ.เยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 83000

  เราขอขอบคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจเลือกใช้ Chiang Mai Scanner (เชียงใหม่สแกนเนอร์) ในการหาข้อมูลและช่วยในการตัดสินใจในการเลือกอสังหาริมทรัพย์ เราหวังว่าข้อกำหนดการใช้งานของเราจะเป็นประโยชน์แก่ท่าน

สถานที่ในการติดต่อ

 • บริษัท ภูเก็ต สแกนเนอร์ เรียล เอสเตท จำกัด

 • ที่อยู่
  71 หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า 1 (สามกอง)
  ถนนเยาวราช ซอย 2/3 ตำบลตลาดใหญ่
  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000

 • อีเมลล์
  info@chiangmaiscanner.com

 • เบอร์ติดต่อ
  โทรศัพท์ (+66) 0653962695

 • เวบไซต์
  ChiangmaiScanner.Com

ยินดีรับข้อเสนอแนะ

เรายินดีรับคำติชมที่จะสามารถช่วยให้เราปรับปรุงบริการ คุณไม่ชอบอะไรบ้างเกี่ยวกับบริการของเรา? พวกเราสามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้บ้าง? พวกเราควรปรับปรุงอะไรบ้าง? พวกเราควรจะเพิ่มบริการอะไรเพิ่มเติมอีก? ขอบคุณครับ


ค้นหาอสังหาริมทรัพย์